top of page

 

 

BYTOVÝ DŮM V PRAZE - RUZYNI

 

Objekt je půdorysně mírně zalomený, hmotově je rozdělen na 2 části, schodišťové sekce. Hlavní obytné místnosti všech bytových jednotek jsou orientovány na jih do klidné části pozemku - zahrad. Na severu, směrem ke tělesu dráhy, je navržena obslužná komunikace k jednotlivým domovním vstupům s možností venkovního parkování. Architektura fasád domu má jednoduchý až lapidární výraz, požadavkem investora bylo navrhnout cenově dostupné kvalitní bydlení. Tomu odpovídá i velmi jednoduché, přehledné a funkční dispoziční řešení jednotlivých bytových podlaží.

 

Spolupráce: ing. arch. Markéta Talašová, ing. arch. Tomáš Gloser

 

34 bytových jednotek, 37 parkovacích stání

Studie 2016

 

Investor: JRD s.r.o. 

www.jrd.cz

bottom of page