top of page

 

ECOCITY CENTRÁLNÍ PARK

 

Centrální park navržený uvnitř obytného souboru Ecocity plynule navazuje na zrealizované a plánované etapy projektu. Park by měl být hlavním těžištěm - srdcem setkávání a odpočinku obyvatel. Parkově upravená plocha je protkána pěšími trasami, které logicky propojí jednotlivé aktivity v území. 

 

Projekt 2015, realizace 2016

Investor: JRD s.r.o.

 

bottom of page