top of page

 

 

BYTOVÝ DŮM MICHELANGELOVA

 

Bytový dům je navržen na místě bývalé kotelny v zastavěné části Prahy 10.  Navržený objekt se napojuje na slepou štítovou stěnu sousedního bytového domu a vytváří nové nároží s nebytovými prostory v parteru. Dům je rozdělen hmotově a materiálově na dvě části a reaguje tak výškovým členěním na sousední objekty. Kromě domu samotného jsme se snažili vytvořit také kultivovaný parter s parkováním a stromy.

 

Spolupráce:  ing. arch. Pavel Zezula,  ing. arch. Markéta Talašová

 

27 bytových jednotek, 3 nebytové prostory, 31 parkovacích stání

Studie 2016

 

Investor: JRD s.r.o. 

www.jrd.cz

bottom of page