top of page

 

 

OBYTNÝ SOUBOR GREEN PORT STRAŠNICE

 

Obytný soubor tvoří 7 nadzemních obytných objektů s obchodním parterem na společné podnoži podzemních garáží. Objekty svým umístěním a vzájemným propojením vytvářejí urbanisticky jako celek formu polouzavřeného městského bloku. Plocha vnitrobloku je řešena jako upravená parková zeleň sloužící pro rezidenty a návštěvníky areálu. Směrem do ulice Počernická vznikne upravený veřejný prostor s obchody a službami.

 

Spolupráce:  ing. arch. Kamila Loupancová, ing. arch. Pavel Zezula, ing. arch. Dana Žáková

 

226 bytů, 12 obchodních jednotek, 309 parkovacích stání

Užitná plocha bytů: 13 900 m2

Plocha obchodních jednotek: 1280 m2

 

Studie  2017

Spolupráce: AED project a.s.

Investor:  JRD Development s.r.o., SUDOP a.s.

bottom of page